تبلیغات
خشنه تزه اهورامزدا - یک سند تاریخی
چهارشنبه 13 شهریور 1387

یک سند تاریخی

   نوشته شده توسط: کوروش اقبال    

نامه عمر به یزدگرد سوم و پاسخ آن  

یك سند تاریخی
آنچه برای آگاهی هم وطننان ارجمند ایرانی در ذیل می آید متن ترجمه نامه عمر خلیفه دوم به یزدگرد سوم ساسانی و پاسخ یزدگرد به عمر می باشد. نسخه اصلی این نامه ها در موزه لندن نگهداری می شود. زمان نگاشته شدن این نامه ها مربوط می شود به پس از جنگ قادسیه و پیش از جنگ نهاوند که حدوداً چهار ماه به طول انجامید

از عمر بن الخطاب خلیفه مسلمین به یزدگرد سوم شاهنشاه پارس

یزدگرد، من آینده روشنی برای تو و ملت تو نمی بینم مگر اینکه پیشنهاد مرا بپذیری و با من بیعت کنی. تو سابقا بر نصف جهان حکم می راندی ولی اکنون که سپاهیان تو در خطوط مقدم شکست خورده اند و ملت تو در حال فروپاشی است. من به تو راهی را پیشنهاد می کنم تا جانت را نجات دهی.

شروع کن به پرستش خدای واحد، به یکتا پرستی، به عبادت خدای یکتا که همه چیزرا او آفریده. ما برای تو و برای تمام جهان پیام او را آورده ایم، او که خدای راستین است.

از پرستش آتش دست بردار و به ملت خود فرمان بده که آنها نیز از پرستش آتش که خطاست دست بکشند، بما بپیوند الله اکبر را پرستش کن که خدای راستین است و خالق جهان.

الله را عبادت کن و اسلام را بعنوان راه رستگاری بپذیر. به راه کفر آمیز

خود پایان بده و اسلام بیاور و الله اکبر را منجی خود بدان با این کار

زندگی خودت را نجات بده و صلح را برای پارسیان بدست آر. اگر بهترین

انتخاب را می خواهی برای عجم ها ( لقبی که عربها به پارسیان می

دادند بعمنی کودن و لال) انجام دهی با من بیعت کن.الله اکبر

خلیفه مسلمین
عمربن الخطابنامه یزدگرد :

از شاه شاهان، شاه پارس، شاه سرزمینهای پرشمار، شاه آریایی ها و غیر آریایی ها، شاه پارسیان و نژادهای دیگر از جمله عربها، شاه فرمانروایی پارس، یزدگرد سوم ساسانی به عمربن الخطاب خلیفه تازیان ( لقبی که پارسیان به عربها می دهند به معنی سگ شکاری (

به نام اهورا مزدا آفریننده زندگی و خرد

تو در نامه ات نوشته ای می خواهی ما را به راه راست هدایت کنی، به راه خدای راستینت، الله اکبر، بدون اینکه هیچگونه آگاهی داشته باشی که ما که هستیم و چه را می پرستیم.

این بسیار شگفت انگیز است که تو لقب فرمانروای عربها را برای خودت غصب کرده ای آگاهی و دانش تو نسبت به امور دنیا به همان اندازه عربهای پست و مزخرف گو و سرگردان در بیابانهای عربستان و انسانهای عقب مانده بیابان گرد است.

مردک، تو به من پیشنهاد می کنی که خداوند یکتا را بپرستم در حالیکه نمی دانی هزاران سال است که ایرانیان خداوند یکتا را می پرستند و روزی پنج بار به درگاه او نماز می خوانند. هزاران سال است که در ایران، سرزمین فرهنگ و هنر این رویه زندگی روزمره ماست.

زمانیکه ما داشتیم مهربانی و کردار نیک را در جهان می پروراندیم و پرچم پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک را در دستهایمان به اهتزاز درمی آوردیم تو و پدران تو داشتند سوسمار میخوردند و دخترانتان را زنده بگور می کردید .شما تازیان که دم از الله می زنید برای آفریده های خدا هیچ ارزشی قائل نیستید ، شما فرزندان خدا را گردن می زنید، اسرای جنگی را می کشید، به زنها تجاوز می کنید، دختران خود را زنده به گور می کنید، به کاروانها شبیخون می زنید، دسته دسته مردم را می کشید، زنان مردم را میدزدید و اموال آنها را سرقت می کنید. قلب شما از سنگ ساخته شده است. ما تمام این اعمال شیطانی را که شما انجام می دهید محکوم می کنیم. حال با اینهمه اعمال قبیح که انجام می دهید چگونه می خواهید به ما درس خداشناسی بدهید؟ تو بمن می گویی از پرستش آتش دست بردارم، ما ایرانیان عشق به خالق و قدرت خلقت او را در نور خورشید و گرمی آتش می بینیم. نور و گرمای خورشید و آتش ما را قادر می سازد که نور حقیقت را ببینیم و قلبهایمان برای نزدیکی به خالق و به همنوع گرم شود. این بما کمک می کند تا با همدیگر مهربانتر باشیم و این نور اهورایی را در اعماق قلبمان روشن می سازد.

خدای ما اهورا مزداست و این بسیار شگفت انگیز است که شما تازه او را کشف کرده اید و نام الله را بر روی آن گذارده اید. اما ما و شما در یک سطح و مرتبه نیستیم، ما به همنوع کمک می کنیم ، ما عشق را در میان آدمیان قسمت می کنیم، ما پندار نیک را در بین انسانها ترویج می کنیم، ما هزاران سال است که فرهنگ پیش رفته خود را با احترام به فرهنگ های دیگر بر روی زمین می گسترانیم ، در حالیکه شما به نام الله به سرزمینهای دیگر حمله می کنید، مردم را دسته دسته قتل عام می کنید، قحطی به ارمغان می آورید و ترس و تهی دستی به راه می اندازید، شما اعمال شیطانی را به نام الله انجام می دهید. چه کسی مسئول اینهمه فاجعه است؟

آیا الله به شما دستور داده قتل کنید، غارت کنید و ویران کنید؟
یا اینکه پیروان الله به نام او این کارها را انجام می دهند؟ و یا هردو؟
شما می خواهید عشق به خدا را با نظامی گری و قدرت شمشیر هایتان به مردم یاد بدهید. شما بیابان گردهای وحشی می خواهید به ملت متمدنی مثل ما درس خداشناسی بدهید. ما هزاران سال فرهنگ و تمدن در پشت سر خود داریم، تو بجز نظامی گری، وحشی گری، قتل و جنایت چه چیزی را به ارتش عربها یاد داده ای؟ چه دانش و علمی را به مسلمانان یاد داده ای که حالا اصرار داری به غیر مسلمانان نیز یاد بدهی؟ چه دانش و فرهنگی را از الله ات آموخته ای که اکنون می خواهی به زور به دیگران هم بیاموزی؟

افسوس و ای افسوس ... که ارتش پارسیان ما از ارتش شما شکست خورد و حالا مردم ما مجبورند همان خدای خودشان را این بار با نام الله پرستش کنند و همان پنج بار نماز را بخوانند ولی اینکار با زور شمشیر باید عربی نماز بخوانند چون گویا الله شما فقط عربی می فهمد. من پیشنهاد می کنم که تو و همدستانت به همان بیابانهایی که سابقا عادت داشتید در آن زندگی کنید برگردید. آنها را برگردان به همان جایی که عادت داشتید جلوی آفتاب از گرما بسوزند، به همان زندگی قبیله ای ، به همان سوسمار خوردن ها و شیر شتر نوشیدنها.من تو را نهی نمی کنم از اینکه این دسته های دزد را ( ارتش تازیان) در سرزمین آباد ما رها کنی ، در شهر های متمدن ما و در میان ملت پاکیزه ما.

این چهار پایان سنگدل را آزاد مگذار تا مردم ما را قتل عام کنند، زنان و فرزندان ما را بربایند، به زنهای ما تجاوز کنند و دخترانمان را به کنیزی به مکه بفرستند. نگذار این جنایات را به نام الله انجام دهند، به این کارهای جنایتکارانه پایان بده.آریایها بخشنده، خونگرم و مهمان نوازند، انسانهای پاک به هر کجا که بروند تخم دوستی، عشق ، آگاهی و حقیقت را خواهند کاشت بنابراین آنها تو و مردم تو را بخاطر این کارهای جنایتکارانه مجازات نخواهند کرد.من از تو می خواهم که با الله اکبرت در همان بیابانهای عربستان بمانی و به شهرهای آباد و متمدن ما نزدیک نشوی ، بخاطر عقاید ترسناکت و بخاطر خوی وحشی گریت.

یزدگرد سوم ساسانی


Mark Curry Macfarlane Group
یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 09:04 ب.ظ
Verry excelⅼent ibfo can be found on websіte .
"Every artist was first an amateur." by Ralph Waldo
Emerson.
garciniacambogiapremium.net
دوشنبه 20 فروردین 1397 06:07 ب.ظ
Have been taking little over a month.
www.zhuoyikeji.com
دوشنبه 20 فروردین 1397 09:02 ق.ظ
Measure out how much beading wire you would like for your necklace, but would possibly
I counsel utilizing at the least twenty inches.
Joma Jewellery a little
دوشنبه 13 فروردین 1397 05:35 ب.ظ
For artistic youngsters, go to a craft centre both on-line or on the high avenue,
how about shopping for some supplies and let the kids get creative?
Blundering Ben
دوشنبه 13 فروردین 1397 04:22 ب.ظ
Just how stupid of me personally. on Bing. Plus personal individual web sites are Have you been acquainted with some of Japanese kid Bands today?
joma jewellery mia bracelet
یکشنبه 12 فروردین 1397 02:11 ب.ظ
Their designs are sometimes marked by a movement or an power of natural flowers and branches with intensive use of pastel colours.
Joma Jewellery UK
یکشنبه 12 فروردین 1397 06:03 ق.ظ
Chandelier earrings: largely reserved for evenings or events, these will
once more make a statement and end your look, and make your face pop.
http://garciniacambogiapremium.net/3-unknown-garcinia-cambogia-benefits/
یکشنبه 12 فروردین 1397 12:57 ق.ظ
Have actually been taking little over a month.
joma jewellery a little collection
شنبه 11 فروردین 1397 11:51 ق.ظ
A number of the outstanding Emeralds of the period have been recycled
into numerous jewelry items over the years.
Blundering Ben
شنبه 11 فروردین 1397 08:45 ق.ظ
What is even worse may be the AoS booklet that comes with the
miniatures.
Robert's BJ boy
شنبه 11 فروردین 1397 03:00 ق.ظ
It would appear that people were more into politics, or at the very least, kept a mindful view on which the govt
desired to do to them or for them.
Robert's BJ boy
شنبه 11 فروردین 1397 02:37 ق.ظ
A full page of funny quotes and status updates you'll touch upon and share on your own favorite social media site.
Joma Jewellery Stockists
شنبه 11 فروردین 1397 02:31 ق.ظ
A varied choice of jewellery, glass, ceramics, printmaking and
portray. We are very excited to be displaying at The Ballroom, Asthall Manor.
Robert's Blow Boy
شنبه 11 فروردین 1397 01:01 ق.ظ
I've seen that with my very own eyes.
How do you treat a sore Achilles tendon?
شنبه 1 مهر 1396 02:53 ب.ظ
hi!,I really like your writing so much! share we communicate extra approximately your post on AOL?
I require a specialist on this house to resolve my problem.
May be that's you! Having a look ahead to look you.
What causes the heels of your feet to burn?
شنبه 14 مرداد 1396 08:31 ب.ظ
Hi to every body, it's my first pay a visit of this blog; this webpage includes amazing and in fact fine
information in favor of visitors.
Foot Pain
سه شنبه 3 مرداد 1396 08:04 ب.ظ
Your style is very unique in comparison to other people I have read stuff from.

Thanks for posting when you've got the opportunity, Guess I
will just book mark this blog.
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 09:01 ب.ظ
Hi there friends, pleasant paragraph and fastidious urging commented at
this place, I am really enjoying by these.
manicure
یکشنبه 13 فروردین 1396 08:42 ب.ظ
Hello to every one, the contents present at
this web site are in fact remarkable for people experience, well,
keep up the nice work fellows.
سمیه
جمعه 9 اسفند 1387 04:15 ب.ظ
من مسلمانم و ایرانیم وبه این هر دو افتخار میکنم.من متاسفم که ما ایرانی ها ازادی برای انتخاب مذهبمان نداریم و سرچشمه این اجبار از زمان نوشتن همین نامه تاریخی بود!قطعا اگر حضرت محمد یا امام علی به جای عمر لعنتی خلیفه مسلمین بودند این فاجعه در تاریخ ما اتفاق نمی افتاد!من هم مثل شما به کوروش افتخار می کنم و خوشهالم که هنوز افرادی مثل شما هستند که برای شناساندن فرهنگ غنی ایرانی تلاش میکنند.ممنون از بلاگ پر محتواتون.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر